סוגי הלוואות – מה צריך לדעת?

סוגי הלוואות
רו"ח יניב כהן

רבים מאיתנו נעזרים בהלוואות בשלב כזה אחר בחיינו. חלקנו נעזרים בהלוואות לרכישות בסכומים משמעותיים כדוגמת דירה או רכב וחלקנו נעזרים בהלוואות לטובת מרווח נשימה כלכלי. קיימות הלוואות במסגרת האשראי הבנקאי שמוצע לנו בבנקים, הלוואות חוץ בנקאיות בגופי מימון חוץ בנקאיים וגם הלוואות בערבות המדינה. אבל על ההבדלים בין סוגי ההלוואות השונים שמוצעים לנו והמשמעויות הכלכליות שנגזרות מכך, אנחנו בדרך כלל לא שמים לב. במאמר זה אעשה סדר במושגים הנפוצים.

הלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר

הלוואה זו מכונה גם "הלוואה בהחזר קבוע" והיא הכי מוכרת מבין סוגי ההלוואות בשוק האשראי. אקדים ואציין, שכל החזר הלוואה בנוי מתמהיל משולב של קרן וריבית. ההבדלים בין סוגי ההלוואות לרוב נסובים על היחס של בין מרכיב הקרן למרכיב הריבית בכל החזר תשלום. בהלוואה מסוג שפיצר החזר התשלום החודשי נשאר קבוע לכל אורך תקופת ההלוואה, בתוספת הצמדה למדד או מט"ח (במידה ומדובר על הלוואה צמודה). לעומת זאת, היחס בין מרכיב הריבית למרכיב הקרן משתנה במהלך תקופת ההלוואה, כאשר בתחילת התקופה חלק הריבית כמעט ושווה לחלק הקרן לעומת סוף התקופה בו חלק הקרן גבוה יותר מחלק הריבית. לדוגמא, אם נחשב מסלול הלוואה בלוח שפיצר על סך 350,000 ש"ח בריבית קבועה של 2.5% ל-300 חודשים (25 שנים) לרכישת נדל"ן מסחרי, נשים לב בטבלה להלן שרכיבי הריבית והקרן כמעט שווים בתחילת תקופה, לעומת סוף תקופה:

מס' תשלוםרכיב ריבית (ש"ח)רכיב קרן (ש"ח)סה"כ החזר חודשי (ש"ח)יתרת קרן
17298411,570349,159
27278431,570348,316
: : : :
:
29971,5631,5701,567
30031,5671,570–  

הלוואה מסוג שפיצר נוחה פסיכולוגית למרבית הלווים בעיקר בגלל ההחזר החודשי הקבוע שלא משתנה. אולם, יש לקחת בחשבון שסך הריבית הכוללת שמשלמים במסלול זה גבוה יותר מסך הריבית שמשלמים בהלוואה במסלול של קרן שווה.

הלוואה לפי קרן שווה

בשיטת חישוב זו, סכום ההחזר החודשי פוחת לאורך חיי ההלוואה, לעומת לוח שפיצר בו סכום ההחזר החודשי נשאר קבוע. משמעות הביטוי "קרן שווה" היא שרכיב הקרן נשאר קבוע לכל אורך התקופה, לעומת רכיב הריבית שמשתנה ומחושבת בהתאם ליתרת הקרן. אם נשווה את הדוגמה לעיל של בני הזוג בחישוב החזר "קרן שווה", נוכל לראות את ההבדלים בתמהיל מרכיבי ההחזר:

מס' תשלוםרכיב ריבית (ש"ח)רכיב קרן (ש"ח)סה"כ החזר חודשי (ש"ח)יתרת קרן
17291,1671,896348,833
27271,1671,893347,667
:::::
29951,1671,1721,167
30021,1671,169–  

בסוג הלוואה של קרן שווה ההחזר החודשי הכולל גבוה יותר במהלך חצי התקופה הראשונה לעומת לוח שפיצר, אולם בחצי התקופה השנייה המצב מתהפך וההחזרים קטנים בקרן שווה. כפי שכתבתי לעיל, סך הריבית שתשלמו בסוג הלוואה זה יהיה נמוך יותר מאשר לוח שפיצר, אולם יש לשים לב כי הלוואה מסוג קרן שווה רגישה יותר לשינויים בריבית מה שמשפיע על תנודות ההחזר החודשי.

הלוואה עם גרייס חלקי או מלא

לאחד מלקוחותיי הוצעה הלוואה בבנק לפי לוח שפיצר על סך מיליון ש"ח לתקופה של 60 חודשים (5 שנים) ובריבית 2% שנתית. ללווה ניתנה אפשרות לבחור בגרייס חלקי או מלא לשנה הקרובה. מה כדאי לו לבחור?

בחלק מההלוואות ניתן לשלב דחיית תשלומים על חשבון ההלוואות לתקופה מוגדרת מראש. תקופה זו מוגדרת "גרייס" (חסד), כאשר הגרייס מאפשר החזר מופחת לכל אורך התקופה שהוגדרה. קיימים שני סוגי גרייס: חלקי או מלא. בגרייס חלקי הלווה משלם את רכיב הריבית, כאשר תשלום הקרן נדחה. בגרייס מלא רכיבי הקרן והריבית נדחים לשלב מאוחר יותר, כאשר בתום תקופת הגרייס סך הריבית שנצברה תתווסף לסכום ההלוואה הכולל. התשובה למקרה שתואר בתחילת הנושא, תלויה ברצון של הלווה בהתאם ליכולות התזרימיות שלו. במידה ויהיה מעוניין בהחזר חודשי נמוך בתחילת התקופה ייבחר בגרייס מלא או חלקי, אך עליו לקחת בחשבון שההחזר החודשי מהשנה השנייה יגדל משמעותית. במקרה זה, על הלוואה של מיליון ש"ח לחמש שנים ההחזר החודשי הקבוע יעמוד על כ- 17,500 ש"ח. במידה והלווה יבחר בגרייס חלקי, ישלם בשנה הראשונה כ-1,700 ש"ח מידי חודש ומהשנה השנייה כ- 22,000 ש"ח מידי חודש. בבחירה בגרייס מלא לא ישלם בכלל בשנה הראשונה, ומהשנה השנייה ישלם מידי חודש כ- 22,150 ש"ח.

הלוואת בלון

הלוואת בלון נקראת גם הלוואת בוליט (ירייה באנגלית) או הלוואת גישור. גם בסוג הלוואה יש להבדיל בין הלוואת בלון חלקית למלאה. בהלוואת בלון חלקית סכום הריבית משולם מידי חודש, כאשר סכום הקרן מוחזר בפעם אחת בתום התקופה. לעומת זאת, בהלוואת בלון מלאה, סכום הריבית נצברת ומוחזרת יחד עם סכום הקרן בתום התקופה. לסוג הלוואה זה יש לא מעט יתרונות וחסרונות, וחשוב לנקוט במשנה זהירות בשימוש בהלוואה זו במיוחד לאור העובדה שנדרשים להחזיר את כל הסכום בפעם האחת. לכן, יש לקחת הלוואת בלון לתקופה קצרה בלבד כשיודעים שיש מקור לפירעון סכום ההלוואה בתום התקופה. לדוגמה, עסקים נעזרים בהלוואות אלו לתקופות של חודשים בודדים עד קבלת כספים מלקוחותיהם. כמו כן, אנשים פרטים נעזרים בהלוואות בלון לרכישת נכס אחר עד שימכרו את הנכס הנוכחי שבבעלותם.

תרצו לשתף את המאמר הלאה?

שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדין
שיתוף ב email
דוא"ל
שיתוף ב print
הדפסה
לוגו - רו"ח יניב כהן

בואו נדבר!