הלוואות חוץ בנקאיות

תקופה ארוכה נהנו הבנקים ממונופול בתחום האשראי וההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים. בשנים האחרונות, התפתח שוק האשראי החוץ בנקאי בגופים וקרנות ייעודיות גם למגזרי עסקים קטנים יותר, הן בהיקף הסכום וסוג האשראי והן ברמת הריביות והעמלות שהפכו להיות נגישות ואטרקטיביות.

חוק הלוואות חוץ בנקאיות לתת ביטחון ללווים

בשנת 1993 חוקקה מדינת ישראל חוק המסדיר את מערכת היחסים בין מלווה לווה בהלוואה שאינה באמצעות הבנק.
חוק זה עבר שינויים ותיקונים, כאשר השינויים האחרונים נכנסו לתוקפם בשנת 2017.
סעיף מהותי ומרכזי בחוק, מחייב את אותם גופים חוץ בנקאיים לערוך הסכם הלוואה כתוב ולהעבירו לידי הלווה לעיון. חוזה ההלוואה חייב לפרט בחוזה ההלוואה את הפרטים הבאים: סכום ההלוואה, שיעור הריבית (כולל ריבית דריבית), הריבית המתואמת ("אפקטיבית"), שיעור ריבית פיגורים, תקופת ההלוואה, זהות הגורם המפקח על פעילות המלווה, אפשרות להקדמת מועד הפירעון ועוד.
התיקונים שהוכנסו בחוק במהלך השנים, הם לטובת הלווים במטרה לעגן את האשראי הניתן על ידי גופים שאינם בנקים, ולחייבם לעמוד במגבלות החוק, אחרת יושתו עליהם קנסות ועונשים כבדים. במאמר מוסגר יש לציין כי לא מעט גופי אשראי חוץ בנקאיים גדולים נסחרים בבורסה בישראל וחייבים לעמוד בהוראות חוק ניירות ערך לעניין דיווחים ורגולציה.

המשיכו לקרוא

היתרונות של הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים

לעסקים שנעזרים בהלוואות חוץ בנקאיות, יתרונות רבים על פני עסקים שמסתמכים על אשראי בנקאי בלבד.
מבין היתרונות המובהקים שניתן למנות בשימוש עם אשראי חוץ בנקאי:

  • מהירות בתהליך קבלת החלטות עד מתן ההלוואה בפועל (מספר ימים בודדים להלוואות של מיליוני ש"ח).
  • בדיקת דירוג אשראי מקלה יותר.
  • קבלת הלוואה כנגד בטחונות שבנקים לא יודעים לקחת, כדוגמת שעבוד דרגה ב' על נכס נדל"ן.
  • מינוף מושכל של העסק באשראי נוסף לאחר מיצוי כל האפשרויות הבנקאיות.
  • ריביות אטרקטיביות חד ספרתיות, שזולות יותר לרוב מאשר ניצול מקסימאלי וחריגה ממסגרות העו"ש בחשבון הבנק (מתי בדקתם לאחרונה כמה ריבית אתם משלמים על מסגרת העו"ש בבנק?!).
המשיכו לקרוא

הלוואות חוץ בנקאיות מעל 1,000,000 ש"ח

חלק מהגופים החוץ הבנקאיים מוגבלים מטעם רשות שוק ההון והביטוח במתן הלוואות עסקיות של עד מיליון ש"ח.
כחלק מפתרון מורחב להלוואות חוץ בנקאיות גדולות מעל מיליון ש"ח, ניתן להגדיל את סכום ההלוואה באמצעות מתן הלוואה לבעלי העסק עצמם כהלוואה פרטית לטובת העסק.
הלוואות פרטיות חוץ בנקאיות מאפשרות לבעלי העסק להזרים כספים פרטיים לעסק ולהגדיל את מרכיב ההון העצמי המוחשי בדוחות הכספיים.
שיפור המדדים הפיננסיים בדוחות הכספיים מועילה לעסק בהגדלת היקף האשראי הבנקאי והוזלת הריביות הנוכחיות.

המשיכו לקרוא

הלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכס נדל"ן

בשונה מהבנקים המאפשרים קבלת הלוואה עסקית כנגד נכס לתקופה ארוכה של בין 15 ל-25 שנים, גופים חוץ בנקאיים מאפשרים קבלת הלוואה עסקית כנגד נכס לתקופה קצרה יותר של עד 5 שנים.
לכאורה, קיימת עדיפות למערכת הבנקאית. אולם, בחינת יתר תנאי המימון בהלוואות חוץ בנקאיות כנגד נכס מציבה עדיפות עליונה לגופים חוץ בנקאיים, כאשר מטרת ההלוואה הניתנת הינה לטובת גישור של מספר שנים.
להלן תמצית נתונים להשוואה בין הלוואה בנקאית לחוץ בנקאית עסקית כנגד נכס:

הלוואה בנקאית כנגד נכס
הלוואה חוץ בנקאית כנגד נכס
אחוז שיעור המימון מהנכס (LTV)
לרוב עד 70%
בין 70% ל-110%
ריבית
עד 5% שנתי
בין 5% ל-9%
תקופת הלוואה
בממוצע עד 15 שנים ולאחרונה ניתן בחלק מהבנקים עד 25 שנים
בממוצע עד 5 שנים. בגופי אשראי בודדים ניתן לקבל הלוואה לתקופה של עד 12 שנים
שעבוד שני
מרבית הבנקים לא מאפשרים אפילו אם הנכס משועבד אצלם
אפשרי בחלק מהגופים החוץ בנקאיים
סוג שמאות
שמאות תקן 19
חלקם מאפשרים שמאות רגילה ללא תקן 19 = שווי לביטחון גבוה יותר
ערבות אישית של בעלי הנכס
קיימת
קיימת
עמלת הקמת הלוואה
קיימת, אחוז משתנה בין הבנקים
קיימת, אחוז משתנה בין הגופים יש לשים לב כי קיימים גופים אשר גובים אחוזי עמלה בגין כל תקופה של שנת הלוואה (לדוגמא, בהלוואה של 5 שנים יגבה אחוז העמלה במכפלה של 5 שנים)
האם ניתן ללקוחות בעלי עבר לא נקי?
לרוב לא. בחינת כל מקרה לגופו
כן, ברוב הגופים החוץ בנקאיים. קיימים אפילו גופים שמתמחים בלקוחות בעלי דירוג אשראי נמוך מאוד שמסורבים בבנקים, אולם הריביות בגופים אלו דו ספרתיות (מומלץ להיזהר ולבחון כל מקרה לגופו)
המשיכו לקרוא

הלוואות חוץ בנקאיות לרכישת ציוד וכלי רכב

העלויות לרכישת ציוד חדש, כלי רכב וצמ"ה (ציוד מכני הנדסי) לרוב גבוהות מאוד ועלולות להכביד על התזרים השוטף של העסק. מרבית ההלוואות הבנקאיות ניתנות למימון חלקי של הציוד (70%-80%), בו נדרש בעל העסק להזרים הון עצמי לטובת השלמת העסקה. מרבית הגופים החוץ בנקאיים מאפשרים לקחת הלוואה בגובה של 100% משווי הציוד הנרכש, ולעיתים אף מוספים להלוואה את רכיב המע"מ (17%), כך שלמעשה גובה ההלוואה מגיע ל-117% משווי הציוד והמע"מ יחד.

המשיכו לקרוא...

הלוואות חוץ בנקאיות לגישור ותמיכה בתזרים המזומנים

בשנים האחרונות, החלו גופים חוץ בנקאיים לאשר ללקוחותיהם מסגרות אשראי לטובת פעילות שוטפת וכן הלוואות גישור חוץ בנקאיות לסיוע בפערי הון חוזר.
בשונה מהמערכת הבנקאית לה יכולת לעקוב אחר הפעולות השוטפות של העסק ולמדוד את הסיכון בכל רגע נתון, לגופים החוץ בנקאיים מידע זה לא חשוף במרבית הזמן מה שמעמיד את מתן האשראי ברמת סיכון גבוהה יותר.

לאור זאת, המסגרות השוטפות עומדות על סכומים נמוכים ביחס למסגרות בבנקים, לתקופות קצרות יותר ובריביות ועמלות גבוהות יותר. לאור זאת, גופים חוץ בנקאיים רבים מאפשרים הקמת מסגרת שוטפת ללא כל עמלות הקמה, כאשר תשלום הריבית מתבצע כנגד שימוש בפועל.

אישור מסגרת שוטפת חוץ בנקאית טובה לעסקים שלרוב מנצלים את המסגרות הבנקאיות שלהם עד תום, ומאפשרת להם גמישות רבה ותשלום לפי ניצול בפועל.

המשיכו לקרוא

הלוואות חוץ בנקאיות כנגד שיקים – ניכיון שיקים

ניכיון שיקים מסחריים מחוץ למערכת הבנקאית נפוץ מאוד בקרב עסקים קטנים ובינוניים.

מדובר בשירות פיננסי המאפשר לעסק לקבל תשלום מיידי כנגד שיק עתידי שקיבל מלקוח לאחר ביצוע עבודה או אספקת מוצרים.
השירות ניתן בגופים רבים, כאשר הבחינה העיקרית במתן האשראי הוא "מושך השיק", קרי אדם, חברה או יישות משפטית אחרת שהם בעלי חשבון הבנק שממנו יצא השיק.

קיימים קבוצות מידע רבות בין הגופים החוץ בנקאיים השונים לגבי שיקים שמבוקש בגינם ניכיון (נתון שבו יכול בעל העסק שימוש אם להסכים לקבל שיקים מלקוחותיו שאחרים מסרבים לנכותם).
הריביות החוץ בנקאיות בגין ניכיון שיקים גבוהות יותר מאשר המערכת הבנקאית ולרוב נמדדות כריבית חודשית ולא שנתית.

נתון נוסף שיש לקחת בחשבון הוא, ששיקים שאינם סחירים ("למוטב בלבד") אינם ניתנים לניכיון חוץ בנקאי, אלא אם כן מושך השיק רושם את הגוף המממן בנוסף לשם הספק בשורת "לפקודת".

המשיכו לקרוא

הלוואות חוץ בנקאיות חברתיות P2P

תחום ההלוואות החברתיות (P2P) תפס תאוצה בשנים האחרונות, ומאפשר לעסקים לקבל הלוואות בסכומים גבוהים (מעל מיליון ש"ח) וריביות אטרקטיביות הממומנות על ידי אנשים אחרים.

קיימים מספר גופים גדולים, אשר מתווכים בין הלוואות הלווים לכספי המלווים. בכדי לקבל הלוואה, נדרש העסק להגיש בקשת אשראי מסודרת ולעבור בחינת דירוג אשראי.
בחינת האשראי יותר מקלה בהשוואה למערכת הבנקאית, אולם הגופים מחויבים כלפי המלווים לבדיקת נאותות גבוהה בכדי לפזר את הסיכונים בצורה מחושבת.
יש לקחת בחשבון כי בכל ההלוואות נדרשת ערבות אישית של הבעלים, אולם בחלקן ההלוואות ניתנות סולו (ללא בטחונות נוספים) ובחלקן נדרש הלווה לתת כנגד ההלוואה המאושרת ביטחון ספציפי (כדוגמת כלי רכב או נדל"ן) או ערב נוסף (ערב צד ג).

המשיכו לקרוא

הלוואות חוץ בנקאיות מהקרן בערבות המדינה כולל קרן מדינה קורונה

האמת, מדובר בהלוואה בנקאית לכל דבר, מאחר שניתנת בבנקים.
אנשי שיווק הצמידו לה את התואר "חוץ בנקאית" מכיוון שיכולה להינתן גם בבנק אחר בו העסק אינו מנהל חשבון שוטף.

הקרן בערבות המדינה מאפשרת הלוואות של עד 500,000 ש"ח לעסקים בהקמה ועסקים קטנים ועד 8,000,000 מיליון שקלים לעסקים בינוניים. ההלוואות ניתנות ל-5 שנים מתוכם חצי שנת גרייס, 25% בטחונות וריבית נמוכה ואטרקטיבית.

בעקבות מגיפת הקורונה, הקימה המדינה מסלול הלוואות קרן מדינה קורונה, המיועד לעסקים שנפגעו כלכלית בתקופה זו. בסוג הלוואה זה הכניסה המדינה גם גופים חוץ בנקאיים, שניתן דרכם לאשר ולקחת את ההלוואה. הלוואות הקורונה ניתנות לתקופה של עד 10 שנים כולל גרייס של שנה. בנוסף, סכום ההלוואה שניתן להגיש הינו עד 40% ממחזור מע"מ שנה אחרונה בריבית שנתית של פריים + 1.5%. המדינה סופגת על עצמה את תשלומי הריבית בשנה הראשונה וכן את עלות הקמת ההלוואה.
כיום, קיימים שני סוגי מסלולים: מסלול רגיל ומסלול מוגבר לעסקים בסיכון גבוה. 

המשיכו לקרוא

מאמרים בנושא הלוואות חוץ בנקאיות

לשפר את דירוג האשראי: מאחורי הקלעים של מאגר נתוני האשראי הגדול בישראל

חוק אשראי הוגן ועל הריבית המקסימאלית שמותר לדרוש בהלוואות

מינוף נכס קיים לקבלת הלוואת הון עצמי לרכישת נכס נוסף

עם כמה בנקים עסק מצליח צריך לעבוד?

משכנתא עסקית בנקאית או חוץ בנקאית?

הלוואות לעסקים כאן ועכשיו

יניב כהן
לוגו - רו"ח יניב כהן

בואו נדבר!