שיטות תשלום בינלאומיות ביבוא ויצוא

שיטות תשלום בינלאומיות
רו"ח יניב כהן

פורסם בשבועון יום ליום 29.4.21

בעסקאות מסחר בין קונה למוכר בשוק המקומי בישראל, אנו משתמשים לרוב באמצעי תשלום מקובלים, כדוגמת: כסף מזומן, העברות בנקאיות, כרטיס אשראי ושיקים פרטיים או בנקאים. לעומת זאת, במסחר הבינלאומי בעקבות המרחק הגיאוגרפי והבדלי אינטרסים של כל אחד מהצדדים, נוצרו מספר שיטות תשלום בסיסיות מקובלות. הבדלי האינטרסים באים לידי ביטוי בכך שיבואן ירצה לשלם רק אחרי שיקבל את הסחורה לעומת יצואן שירצה לקבל את הכסף מראש ולהימנע מחשיפה לסיכון בקניית חומרי גלם. במאמר זה אסקור בקצרה את שיטות התשלום הבינלאומיות המקובלות. במידה והינכם יבואנים או יצואנים, מוזמנים ליצור קשר ולבחון יחד את שיטת התשלום ודרכי הפעולה הנדרשות והמתאימות לכם, ובכך למזער סיכונים אפשריים לנזקים כספיים ומוניטין.

תשלום מראש (Advance Payment)

בשיטה זו היצואן (הספק) מקבל הגנה מרבית בכך שמקבל תשלום מראש מהיבואן. קיימות מספר עסקאות שאופייני בהם התשלום מראש, כדוגמת: רכישות קטנות מקטלוגים ואתרי אינטרנט בינלאומיים, רכישה של ציוד רגיש ומורכב מספקים בינלאומיים בלעדיים (מונופולים) ועסקאות שבהן היצואן זקוק לכסף מראש לטובת רכישת חומרי גלם והיבואן נותן בו אמון מלא. בלא מעט עסקאות ייבוא, נדרשים היבואנים לשלם מראש מקדמה שמהווה אחוז מסוים מסך העסקה (בין 20% ל-30%). יש לקחת בחשבון שבשיטה זו היבואן חשוף לסיכון שכספו לא יוחזר וגם לא יקבל את הסחורה שהזמין. כמובן, שניתן להקטין את רמת הסיכון בעזרת פנייה לקבלת מידע עסקי וסיוע של מכרים מקומיים בארץ הספק לבירור על חוזקו הכלכלי ואמינותו.

חשבון פתוח (Open Account)

שיטה זו קרויה גם במערכת הבנקאית "יבוא/יצוא ישיר". בשיטה זו היבואן (הקונה) הוא זה שמקבל הגנה מרבית, בכך שמכתיב לספק את תנאי העסקה והתשלום. ביצוע התשלום בשיטה זו לרוב יתבצע במזומן בהגעת הסחורה לארץ או בתנאי אשראי שנקבעו עם הספק. העסקאות האופייניות בשיטת תשלום זו הן: במקרים בהם קיים אמון מלא של היצואן ביבואן, במכירות קונסיגנציה של קבלת התשלום לאחר מכירת הסחורה בפועל, מכירה בין חברות משפחתיות (לדוגמא: חברת האם לחברת הבת וכן להיפך) ובמקרים בהם היצואן מעוניין להיפטר מסחורה ומוכן לקחת את הסיכון.

מסמכים לגבייה (Documents For Collection)

בשיטת תשלום זו, היצואן (הספק) מוסר לבנק שלו מסמכים הכוללים הוראות ברורות כיצד לגבותם. המסמכים שהבנק מקבל כוללים בין היתר: חשבוניות, מסמכי הובלה, מסמכים רשמיים ועוד. בשיטה זו בנק היצואן משמש כנאמן עבור היצואן, ומעביר את המסמכים וההוראות לבנק היבואן שמקבל על עצמו להיות מעכשיו נאמן כלפי היצואן. היצואן יכול להורות בדרישותיו כי מסמכי השחרור ימסרו כנגד תשלום במזומן או כנגד התחייבות בכתב מכל סוג שהוא לתשלום עתידי. לאחר שהיבואן מילא את כל הוראות היצואן כולל תנאי התשלום שסוכמו, הוא מקבל את מסמכי השחרור מהבנק שלו ויכול לשחרר את הסחורה מהנמל.

אשראי דוקומנטרי (LC – Letter Of Credit)

שיטת תשלום זו הינה חלק מתמהיל מימון רחב של אשראי בנקאי שמקבל עסק. בשיטה זו מתחייב בנק היבואן במסמך התחייבות בלתי חוזרת לשלם ליצואן במועד שנקבע כנגד הצגת מסמכים שהוגדרו והותנו מראש במסמך ההתחייבות. המסמכים יכולים להיות הוכחה למשלוח הסחורה, סוג, מועד משלוח וכל תנאי אחר שיוגדר. למעשה, אשראי דוקומנטרי הוא ערבות מותנית של בנק היבואן לטובת בנק היצואן. שיטת תשלום זו מעניקה ליצואן ביטחון יחסי לקבלת התשלום במועד שנקבע כנגד עמידה בתנאי המסמך, וליבואן ראיה שהסחורה נשלחה על פי התנאים שהוגדרו במסמך ובכך להפחית את סיכונו. חשוב להדגיש כי הבנקים המעורבים בתהליך עוסקים במסמכים ולא בסחורות, לכן חשוב להגדיר נאותה את התנאים והמסמכים, לדוגמא: מי הגורם שינפיק המסמך, מה יהיה כתוב בו, מי יהיה חתום עליו וכדומה. יש לציין כי בישראל לא קיימים גופים חוץ בנקאים שיודעים לספק LC, אולם ניתן במרבית הפעמים לקחת הלוואות חוץ בנקאיות מאותן גופים או הלוואות בערבות המדינה, אשר ישמשו כבטחונות ל-LC הנדרש.

קרדיט:

המדריך לשיטות תשלום בסחר הבינלאומי, מר סידני אמיר, בהוצאת לשכת המסחר תל אביב

בנק לאומי – סחר בינלאומי

בנק מזרחי – אשראי דוקומנטרי

בנק הפועלים -מט"ח וסחר חוץ

להרחבת שיטות תשלום ואפשריות מימון ליבואנים ויצואנים לחצו כאן

תרצו לשתף את המאמר הלאה?

שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדין
שיתוף ב email
דוא"ל
שיתוף ב print
הדפסה
יניב כהן
לוגו - רו"ח יניב כהן

בואו נדבר!