שיק עם כיסוי?

רו"ח יניב כהן

בשנים האחרונות, חברות אשראי רבות מפתחות ומשכללות את אפשרויות התשלום דרך צ'יפים, אפליקציות וטלפונים ניידים. העיקרון המנחה בפיתוחים החדשים הוא קלות ביצוע התשלום ללא עצירה של חשיבה והתמהמהות ובקיצור. מחקרים באתרי אינטרנט מראים כי ככל שמשך זמן תהליך התשלום ארוך יותר, אז אחוז הנטישה גדל בהתאם והלקוח לא מממש את הקנייה שהתחיל. למרות השכלולים והמעבר לתשלומים דיגיטליים השימוש בשיקים עדיין רווח בימינו, ולצערנו לא כולם מודעים להשלכות של נתינת שיק פתוח או שיק ללא סימון של קרוס עם "למוטב בלבד". במאמר זה אעסוק במסגרת החוקית של שיק, ביטולו, הבנת המשמעות של למוטב בלבד וקרוס על גבי השיק, מהו שיק בנקאי, שיק לביטחון וגם טיפים לכתיבת שיק.

פקודת השטרות והגדרת שיק

דיני השטרות מוסדרים בפקודת השטרות ועוסקים בכל הקשור להעברת וסחירות שטרות. הפקודה עוסקת בשלושה סוגים עיקריים של שטרות: שטר חוב, שטר חליפין ושיק. לשיק ישנם שלושה צדדים: "המושך" – זה הגורם שנותן את הוראת התשלום, "הנמשך" – זה שקיבל את הוראת התשלום ו"הנפרע" – הוא מקבל התשלום. לדוגמא, הלכתם לחתונה ושלשלתם מעטפה עם שיק המיועד לחתן ולכלה, אז אתם נחשבים "המושכים", הבנק שבו אתם מנהלים החשבון וממנו ייצא הכסף מוגדר "הנמשך" והחתן והכלה נחשבים "הנפרעים". חשוב להכיר בעובדה שמסירת שיק חתום הוא הסכם וחוזה משפטי של ממש בין הגורמים השונים, ויש לתת חשיבות רבה טרם כתיבת ומסירת שיק, במיוחד בסכומים מהותיים.

ביטול שיק

בביטול שיק הבנק ("הנמשך") מקבל הוראה שלא לפרוע את השיק. מי שאוחז בשיק יכול לתבוע את מושכי השיק והמסבים מכיוון שנחשב אוחז כשורה. אז מה עושים במקרה בו מדובר בשיק מזויף או שיק דחוי שניתן תמורת מוצר או שירות שבסוף לא סופקו? נטל ההוכחה לזיוף או אי קבלת תמורה עוברת לבעלי השיק ולהכרעת בית המשפט. חשוב להבין גם את הצד השני של מקבל השיק שעליו מגן החוק. לא אחת קורה כי אוחז השיק כן סיפק את השירות או את המוצר, אבל הצד השני שנתן את השיק בתמורה מתנער מסיבות שונות מהתשלום ומבטל ללא הצדקה חוקית את השיק. המקרים שתיארתי הופכים להיות יותר מסובכים כאשר מעורבים גורמים באמצע אליהם הוסב השיק שגם הם תובעים את המגיע להם. בכדי להימנע מתסבוכות מיותרות, ברירת המחדל בבנקים בהזמנת שיקים היא שיקים עם סימון של קרוס וציון המילים "למוטב בלבד". אז מה זה אומר?

למוטב בלבד עם/בלי קרוס

נתחיל מהבסיס בכך ששיק ללא ציון המילים "למוטב בלבד" או "בלתי סחיר" מאפשר למקבל השיק להשתמש בו כבשלו, להעבירו (או במילים אחרות "להסב") לגורם אחר ולקבל כנגדו תמורה. כתיבת המילים "למוטב בלבד" על גבי השיק מגבילה את אפשרות מקבל השיק להעבירו לצד שלישי ורק אז לקבל את תמורתו בבנק עבורו בלבד. הקרוס שאנו מכירים (שני הקווים בחלק העליון שבשיק), מגביל את אפשרות מקבל השיק לקבל בבנק כסף מזומן כנגדו, אלא מאפשר שהשיק יפרע לחשבון הבנק בלבד. חשוב להכיר כי קיימים שיקים עם סימון קרוס אבל ללא "למוטב בלבד", במצב זה מקבל השיק יכול להעביר (להסב) השיק לצד שלישי ואותו גורם יוכל לפרוע את השיק רק בחשבון הבנק שלו בלבד. במקרים בהם עסקים מעוניינים לקבל הלוואות חוץ בנקאיות כנגד שיקים למוטב בלבד שקיבלו מלקוחותיהם, אזי יתבקשו לרשום את שם הגוף המממן בסעיף "לפקודת". לדוגמא: "לפקודת ישראל ישראלי ו/או בילי מימונים בע"מ". במסגרת אשראי בנקאי של עסק בבנקים השונים בישראל, ניתן לנכות שיקים למוטב בלבד ללא התוספת הנהוגה בגופים חוץ בנקאיים. לחילופין, במידה ואינכם מצליחים לקבל מימון כנגד שיקים למוטב, ניתן להגיש בקשת מימון להלוואות בערבות המדינה לגישור על פערי תזרים מזומנים.

שיק בנקאי

שיק בנקאי שווה ערך למזומן, כאשר הבנק עצמו הוא המשלם וערב לפירעונו. בניגוד לשיק רגיל, שיק בנקאי לא ניתן לביטול ולא ניתן לרושמו לתאריך דחוי! ומה אם השיק יחזור כי אין כיסוי בחשבון? לזה אין חשש, מכיוון שהחשבון ממנו משולם השיק הוא חשבון על שם הבנק ולא על שם נותן השיק. נותן השיק רכש את השיק מהבנק, כאשר הבנק כבר גבה ושריין את מקור התשלום מחשבונו האישי של הרוכש. סוג שיק זה מאוד נפוץ ברכישת רכב או במקרים בהם לא מעוניינים להסתובב עם סכומים גדולים במזומן. חשוב להדגיש כי מכיוון ששיק בנקאי נחשב מזומן, אזי במידה והשיק אבד, נקרע, נגרס, הושלך לאשפה ובקיצור לא הוחזר לסניף ממנו נלקח, לא תקבלו את כספכם חזרה! (תזכרו שהכסף הועבר לחשבון על שם הבנק). רק לאחר 7 שנים (התיישנות) הבנק יוכל להחזיר לכם את הכסף. בנוסף, יש לקחת בחשבון כי למרות שהשיק מוגדר מזומן, ניתן לקבל את תמורתו רק לאחר 3 ימים (בדומה לשיק רגיל). כמובן שלבנק יש יותר בטחון בשיק בנקאי ופעמים מקבלים עליו אישור לפני תום שלושת הימים.

שיק לביטחון

אני מאמין שרובנו נתקל בבקשה להוצאת שיק לביטחון תמורת עסקה גדולה או במעמד חתימה על חוזה שכירות. חשוב לעשות סדר ולהבין אחת ולתמיד שמבחינת הבנקים הרישום "לביטחון בלבד" אין לו שום משמעות מיוחדת והשיק נחשב כשיק רגיל. כך שאם ביצעתם עסקה ונתתם שיק לביטחון, מקבל השיק יוכל להפקידו ולקבל כנגדו כסף. מצד שני, גם מקבל השיק לא יכול לדעת האם יש כנגד השיק שנרשם כיסוי מספיק בחשבון. למשל, אם בעוד שנה שתסתיים השכירות הוא ירצה לממש את שיק הביטחון בעקבות נזקים בנכס, הוא עלול לגלות שהוא מחזיק נייר משפטי ללא כיסוי מיידי שאת תמורתו ייאלץ לתבוע בבית משפט. בדרך כלל הרישום על השיק שהוא לביטחון נועד להזכיר למחזיק השיק את מטרתו. במידה ואתם מהצד שמקבל את שיק הביטחון, אז חשוב לבקש מהכותב שישאיר את שדה התאריך פתוח, וזאת מכיוון ששיק רגיל תקף לחצי שנה ממועד פרעונו.

מגבלות בתשלומי שיקים בעקבות חוק המזומן

בחודש מרץ 2018 נחקק החוק לצמצום השימוש במזומן, בכדי לצמצם את הכלכלה השחורה ולהיאבק בפשיעה ובהלבנת הון שידעו לנצל פרצות בחוק לטובתם. החוק נכנס לתוקפו במהלך שנת 2019 וכולל גם מגבלות בכתיבת שיקים. המגבלות העיקריות בחוק על תשלום בשיקים הן: מותר להסב או לקבל שיק מוסב רק במידה וקיים שם מלא, מספר זהות וחתימה של המסב וכן שיקים בסכומים של מעל 10,000 ש"ח לא ניתן להסב ליותר מפעם אחת, אלא אם כן הוסב לתאגיד בנקאי או גוף פיננסי מפוקח.

טיפים לכתיבת שיק

ראשית כל, הכתיבה על גבי השיק צריכה להיעשות בכתב ברור, ללא טעויות ובצבע עט אחיד בכדי שהשיק לא יחזור. בטור הקודם הזכרנו מקרים בהם מגלים שהשיק זויף או ניתן ולא התקבלה בגינו תמורה. בכדי להימנע מכאבי ראש מיותרים, רצוי לנקוט במספר כללים חשובים:

  1. הגבילו השיק על ידי כתיבת שם המוטב והוספת הסימן קרוס יחד עם המילים "למוטב בלבד".
  2. תיחמו הסכום מצד ימין וצד שמאל ללא השארת רווחים מיותרים לשינויים, ובנוסף להוסיף את המילה "בלבד" לאחר ציון הסכום במילים.
  3. תעדו את כל פרטי השיק על גבי הספח.
  4. הקפידו לא לתת "שיק פתוח" לא בחלק של שם הנמען ובטח לא בחלקים העוסקים בסכום השיק.
  5. עיקבו אחר חשבון הבנק לוודא שהשיק נפרע וחויבתם בסכום הנכון.

בהצלחה!

תרצו לשתף את המאמר הלאה?

שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדין
שיתוף ב email
דוא"ל
שיתוף ב print
הדפסה
לוגו - רו"ח יניב כהן

בואו נדבר!