הלוואה בתנאים משופרים בקרן קורונה גם עכשיו

רו"ח יניב כהן

ירידת התחלואה בזכות מבצע החיסונים הנרחב בישראל, החזירה רבים מהעסקים בישראל למסלול שגרת עבודה רגיל וטוב. אולם, למרות החזרה לשגרה, לא ניתן להתעלם מהנזקים הכלכליים האדירים שהותירה אחריה תקופת הקורונה שאת אותותיה עסקים עדיין חווים. יבואנים רבים עדיין נתקלים בסירובם של ספקים מחו"ל בעקבות הקורונה לאשר אשראי מחד ובקשות להקדמות תשלומים מאידך. סיטונאים עדיין חווים פריסות חוב של לקוחות שרק מתחילים להתאושש מהמשבר הכלכלי שפקד אותם ועוד מקרים רבים המעידים על הצורך בסיוע ממשלתי לשיקום הכלכלה בישראל.

כפועל יוצא של הצורך בסיוע, שיפרה המדינה את מסלול הסיוע בקרן ההלוואות לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה. מסלול הקורונה הכללי מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות המשבר וכן מסלול לעסקים בסיכון מוגבר שלא יכולים לקבל הלוואה עדיפה במסלול הרגיל (להרחבה על מסלול קרן קורונה סיכון מוגבר לחצו כאן)

תנאי ההלוואה במסלול הכללי קרן קורונה

 • סכום הלוואה  – עד 40% מהמחזור השנתי ועד גובה הלוואה של 20 מיליון ש"ח. לסכום ההלוואה במסלול המוגבר לחצו כאן.
 • תקופה – עד 10 שנים, דחיית תשלומי הקרן עד 12 חודשים עם אפשרות הארכה ל-12 חודשים נוספים.
 • ריבית – תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך הריבית תעמוד על פריים  +1.5%
 • בטחונות (פיקדון) – עד 5% בלבד.
 • נדרשת ערבות אישית.

תנאי סף לעסקים קטנים ובינוניים להגשת בקשה בקרן קורונה

 1. העסק רשום בישראל כעוסק פטור, עוסק מורשה, חברה, שותפות או עמותה.
 2. מחזור ההכנסות השנתי של העסק הוא עד 400 מיליון ש"ח בשנה שקדמה להגשת הבקשה (בהתאם לדוח מבוקר / דוחות מע"מ).
 3. העסק נקלע לקשיים תזרימיים בעקבות משבר הקורונה.

תנאים להגשת השלמה במסלול הכללי קרן קורונה

אם העסק קיבל חלק מהסכום לו זכאי לפי התנאים במסלול הכללי בקרן קורונה, באפשרותו להגיש בקשה להלוואה משלימה על יתרת הזכאות. ניתן להגיש את בקשת ההשלמה לגוף מממן שונה, כך שהלוואת קרן הקורונה הכוללת תשב בשני גופי מימון נפרדים. לדוגמא, ללקוח שלי, יבואן בתחום המזון, הגשנו בקשה וקיבלנו הלוואת קורונה ראשונה של מיליון וחצי ש"ח בבנק הפועלים. לאחר ארבעה חודשים הגשנו בקשת השלמה בבנק מזרחי וקיבלנו מיליון ש"ח נוספים. בסך הכל 2.5 מיליון ש"ח של הלוואת קורונה לעסק אחד משני גופי מימון שונים.

קבלת הלוואה בעמותות בקרן קורונה

עמותה לפי חוק העמותות או עסק שהוא מלכ"ר יכולים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה.

עמותה תהא פטורה מחתימה על ערבות אישית בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

 • תחום עיסוקם הינו בתחומי החינוך, הבריאות או הרווחה.
 • מחזור פעילותה לא עולה על 4 מיליון ש"ח.
 • אינה מקיימת פעילות של מוסד חינוך, בית חולים או קופ"ח ושאינה מחלקת מלגות, מענקים לפרטיים או הלוואות לעמותות אחרות, ההלוואה תועמד ללא ערבות אישית.

במידה ומדובר על עמותה או מלכ"ר גדולים יותר שלהם התקשרות עם משרד ממשלתי, ניתן להעמיד את ההלוואה תוך חתימה על תצהיר והמצאת אישור חשב המשרד הממשלתי להעברת סכומי התשלום לפירעון ההלוואה במקרה של אי פירעון, חלף ערבות אישית.

אופציות מימון נוספות למסורבי קרן קורונה

במידה וסורבתם להלוואה ראשונה או השלמה נוספת במסגרת קרן קורונה, תוכלו לגייס את המימון הנדרש באמצעות הגשת בקשה רגילה להלוואות בערבות המדינה, הלוואות חוץ בנקאיות בריביות אטרקטיביות או הגשת בקשת מימון לאשראי בנקאי מהבנק שלכם או בנקים אחרים.

זקוקים למימון לעסק? צרו קשר עוד היום ונבחר יחד את מסלולי המימון הכי אטרקטיביים עבורכם

תרצו לשתף את המאמר הלאה?

שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדין
שיתוף ב email
דוא"ל
שיתוף ב print
הדפסה
לוגו - רו"ח יניב כהן

בואו נדבר!