האם אני מתאים למסלול המוגבר בקרן קורונה?

קרן קורונה מסלול מוגבר
רו"ח יניב כהן

כחלק מסיוע המדינה במתן הלוואות בתנאים עדיפים לעסקים שנפגעו בתקופת הקורונה, הוקם מסלול ייעודי לעסקים בסיכון גבוה שעד כה בקשותיהם לא אושרו מפאת הסיכון הגבוה להעדר יכולת החזר.

תנאים להגשת בקשה במסלול המוגבר

עסקים נדרשים להציג שמתקיימים עבורם ארבעה תנאים במצטבר בכדי להיות זכאים להגיש במסלול המוגבר. להלן התנאים:

  1. הצגת ירידה של 40% ומעלה במחזור ההכנסות באחד משלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ו/או הצגת ירידה של 25% ומעלה מהמחזור במהלך אחד הרבעונים ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
  2. פעילותם נפגעה כלכלית בצורה משמעותית בעקבות תקופת הקורונה.
  3. מאופיינים ברמת סיכון גבוהה מעסקים שקיבלו או יכולים לקבל הלוואות במסגרת המסלול הכללי הרגיל.
  4. ללא יכולת תזרימית עצמאית להתמודד עם הצרכים התזרימיים שנוצרו כתוצאה מהפגיעה בפעילותם העסקית, לרבות באמצעות קבלת אשראי מהבנק במסלול הכללי הרגיל או אשראי אחר שלא במסגרת קרן קורונה.

תנאים להגשת עסק חדש במסלול המוגבר

עסקים חדשים יכולים להגיש בקשה במסגרת המסלול המוגבר אם הוקמו או החלו פעילותם החל מיום 1 באוקטובר 2019 ועד ליום 1 באפריל 2020 ושמחזור הפעילות שלהם אינו עולה על 500 אלף ש"ח במועד הגשת הבקשה.

תנאי ההלוואה

  • סכום הלוואה  – עד 40% מהמחזור השנתי ועד גובה הלוואה של 20 מיליון ש"ח.
  • לעסק חדש בהקמה סכום שלא יעלה על הגבוה מבין: 16% מההוצאות המצטברות או 500 אלף ש"ח.
  • תקופה – עד 10 שנים, דחיית תשלומי הקרן עד 12 חודשים
  • בטחונות – עד 5% בלבד
  • ריבית – תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך הריבית תעמוד על פריים  +1.5%

כיצד מציגים ירידה של 40% בהכנסות?

כחלק מארבעת התנאים המצטברים לזכאות בהגשת המסלול המוגבר, העסק נדרש להציג ירידה של 40% ומעלה במחזור ההכנסות באחד משלושת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד או הצגת ירידה של 25% ומעלה מהמחזור במהלך אחד הרבעונים ביחס לרבעון המקביל אשתקד (עדיף להציג את שניהם במידה וקרו). הירידה במחזורי ההכנסות צריכה להיות מוצגת באישור רואה חשבון או יועץ מס. אישור זה יוצג לקראת הדיון בוועדת האשראי בהתאם לבקשה של הגוף המממן.

כיצד מגישים בקשה במסלול המוגבר?

בטופס הראשוני להגשת בקשה לקבלת ההלוואה במסלול קורונה, יש לסמן את רובריקת ההגשה של "מסלול מוגבר".

אופציות מימון נוספות למסורבי קרן קורונה

במידה וסורבתם להלוואה ראשונה או השלמה נוספת במסגרת קרן קורונה, תוכלו לגייס את המימון הנדרש באמצעות הגשת בקשה רגילה להלוואות בערבות המדינה, הלוואות חוץ בנקאיות בריביות אטרקטיביות או הגשת בקשת מימון לאשראי בנקאי מהבנק שלכם או בנקים אחרים.

למסלולי מימון נוספים בקרן בערבות המדינה לחצו כאן

תרצו לשתף את המאמר הלאה?

שיתוף ב whatsapp
וואטסאפ
שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב twitter
טוויטר
שיתוף ב linkedin
לינקדין
שיתוף ב email
דוא"ל
שיתוף ב print
הדפסה
יניב כהן
לוגו - רו"ח יניב כהן

בואו נדבר!